Wielokanałowy

Marketing

dla Twojej strony!

Midero

Nasza firma uzyskała uprawnienie do realizacji usług w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych oraz Bazy Usług Rozwojowych, dzięki czemu możemy świadczyć usługi pozycjonowania oraz optymalizacji stron internetowych z dofinansowaniem 80% ze środków UE.

Budżet ograniczony!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
do 80%

dofinansowania

łatwość i szybkość

pozyskania środków

bezpłatne wsparcie

przy wypełnianiu wniosków

Projekty stron i sklepów internetowych

Pozycjonowanie stron internetowych

Aplikacje webowe lub mobilne

Obsługa kampanii Google AdWords

Analityka webowa

Prowadzenie profili w social mediach

Kto może otrzymać wsparcie?

Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z Małopolski, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają łącznie poniższe warunki:

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego - co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz takie, którego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro;
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz takie, którego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz takie, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;

Jakie kwoty można uzyskać w ramach dofinansowania?

Maksymalne kwoty dofinansowania na przedsiębiorstwo oraz maksymalna wartość usług możliwych do rozliczenia w ramach projektu dofinansowanego:
samozatrudniony: 5 760,00 zł (wartość usług = 7 200,00 zł netto + VAT)
1- 3 pracowników: 8 640,00 zł (wartość usług = 10 800,00 zł netto + VAT)
4- 9 pracowników: 11 520,00 zł (wartość usług = 14 400,00 zł netto + VAT)
10 - 19 pracowników: 17 280,00 zł (wartość usług = 21 600,00 zł netto + VAT)
20 - 49 pracowników: 28 800,00 zł (wartość usług = 36 000,00 zł netto + VAT)
50 - 99 pracowników: 51 840,00 zł (wartość usług = 64 800,00 zł netto + VAT)
100 - 249 pracowników: 97 920,00 zł (wartość usług = 122 400,00 zł netto + VAT)
0
godzin spędzonych
nad projektami
0
złotych uzyskanych
z dofinansowania
0
wdrożone usługi
0
zadowolonych
klientów

Harmonogram

Harmonogram pozyskania dofinansowania w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (instytucja pośrednicząca rozdzielająca dofinansowania ze środków UE):

1 tydzień

zebranie danych z księgowości oraz działu kadrowego (przychody, obroty, suma bilansowa, ilość pracowników - z okresu 3 zatwierdzonych lat obrotowych oraz liczba personelu obecnie)

2 tydzień

uzupełnienie załączników i potwierdzenie poprawności zebranych danych do złożenia wniosku

3 tydzień

oczekiwanie na sprawdzenie wniosku przez MARR

4 tydzień

5 tydzień

nawias

podpisanie umowy i wpłatę wkładu własnego do MARR

6 tydzień

założenie profili Usługobiorcy i ustalenie harmonogramu usługi


Orientacyjny cennik usług:

Zakres naszych usług, orientacyjny cennik usług oraz realny koszt w przypadku 80% dofinansowania (przedstawione poniżej w nawiasie):
zaprojektowanie strony internetowej - od 6000 zł (od 1200 zł) netto
zaprojektowanie sklepu internetowego - od 12000 zł (od 2400 zł) netto
stworzenie aplikacji webowej lub mobilnej - od 15000 zł (od 3000 zł) netto
analityka webowa - wdrożenie i konfiguracja narzędzi analitycznych od 1500 zł (od 300 zł) netto, a następnie konsultacja według potrzeb (rozliczane godzinowo)
prowadzenie kampanii Google AdWords* - od 300 zł (od 60 zł) netto miesięcznie
prowadzenie profili w mediach społecznościowych* - od 1180 zł (od 236 zł) netto miesięcznie
* dofinansowanie nie obejmuje budżetów reklamowych wpłacanych do firm zewnętrznych, a jedynie obejmuje koszt pracy naszych pracowników

Chcesz uzyskać dofinansowanie?

Nasza pomoc w zakresie uzupełniania i wstępnej weryfikacji wniosków jest bezpłatna w przypadku wykorzystania pozyskanych bonów na usługi w Klastrze biznesowym Midero. Skontaktuj się z nami!